01

Budućnost je iznad nas

Korisnički interfejsi kancelarijskih rešenja u oblaku su jednostavni i ne opterećuju korisnike suvišnim, naprednijim mogućnostima, koje su retko potrebne. Kontinuirano korisničko iskustvo je ključna prednost, možete započeti rad na računaru, nastaviti na telefonu i završiti na svom tabletu.

02

Sigurnost

Informacije u oblaku su sigurne od nepozvanih gostiju. Pristup podacima ili dokumentima zaštićen je i upravlja se preko robusnog sistema prava, koji korisnike usmerava samo na informacije za koje imaju odgovarajuća ovlašćenja i odgovornosti.

03

Zrela rešenja

Kancelarijska rešenja u oblaku evoluirala su do tolikog nivoa zrelosti, da više ne zaostaju za instaliranim kancelarijskim programima. Uz to, nude niz novih funkcija, koje instalirani programi ne omogućuju. Kancelarijski posao u oblaku je prenosiv na razne uređaje, dostupan je sa bilo kog mesta i velikodušno podržava saradnju.

04

Tanka granica

Crtu između oblaka i konvencionalnih usluga je teško podvući, jer je većina modernih rešenja povezana sa oblakom danas. Tipičan primer je Microsoft Office365, koji datoteke podrazumevano skladišti u skladište OneDrive u oblaku. Korisnik ni ne primećuje kada sistem prelazi sa radne površine na oblak, što na kraju povećava poverenje u oblak.


Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«