01

Integrisani procesi

Planirajte i nadgledajte realizaciju lanca snabdevanja direktno u ERP sistemu. Pravovremeno otkrijte anomalije i osigurajte isporuku kupcima prema dogovorenom vremenu, ceni i očekivanom kvalitetu.

02

Pojednostavljena saradnja sa kupcima

Za brzu, efikasnu i kvalitetnu prodaju, potrebni su automatizovani procesi. Cene i popuste, za koje ste se dogovorili sa svojim kupcima kontrolišite na jednom mestu, u ERP sistemu. Kupci naručuju proizvode putem portala sa pojedinačno ugovorenim cenama i unapred utvrđenim popustima.

03

Automatizacija zaliha u realnom vremenu

Nema nepotrebne komunikacije za proveru stanja zaliha. Narudžbe teku glatko i bez komplikacija, jer se informacije o zalihama automatski ažuriraju.


Masovno pošiljanje e-pošte. Integracija z Icrosoft Dynamics NAV - Navision sistemom. Modul za uvoz preko XML-ja. Masovno pošiljanje e-pošte. Hitra odivnost portalov.
Ohišje belega MacBook računalnika.

Zašto portali B2B

Kupci, trgovci i distributeri imaju sve veća očekivanja i želje za lakšim poslovanjem sa vama. Uz pomoć automatizovanog portala, možete im omogućiti bolju saradnju i efikasniji proces kupovine.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«