01

Prilagodite se tržištu

Korišćenjem poslovnih usluga u oblaku, kao što je Dynamics Business Central, u potpunosti poboljšavate odzivnost vaše firme, efikasnost i sposobnost bržeg i pouzdanijeg reagovanja na želje i potrebe kupaca i tržišne smernice.

02

Zastareli načini se povlače pred novim

Poslovna informacijska rešenja sve više deluju u oblaku, jer to zahtevaju korisnici i tržište, što diktira drugačiji način rada nego recimo pre deset godina. Tradicionalni osmočasovno radno vreme nestaje jer su kompanije svesne, da su zaposleni efikasniji kada sami raspolažu vremenom, koji su namenili obavljanju poslovnih aktivnosti.

03

Fleksibilnost upotrebe

Mnogo je načina za korišćenje rešenja u oblaku, u obliku iznajmljivanja ili kupovine, kao instalacija u javnom ili privatnom oblaku, na lokalnoj infrastrukturi ili hibridnoj. Možete odabrati vrstu usluge i broj licenci, a sve to da prilagodite poslovanju na mesečnom nivou.

04

Prepustite nadogradnje stručnjacima

Za sve nadogradnje, optimizacije i novosti, koje se pojavljuju u poslovnim rešenjima, brinu proizvodjač i ponudjač oblaka. Vi kao naručilac ne trebate više da brinete, koju verziju softvera koristite, da li ste u koraku sa trendovima i zakonodavstvom.


Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«