Zašto AllForAC?

Napravite prelazak na proizvod, koji sveobuhvatno pokriva informacije od ulaska, sve do njihovog rezultata. Kvalitet i pouzdanost rešenja i vrhunska informaciona tehnologija sveobuhvatno i kvalitetno podržavaju poslovni proces vaše kompanije.

01

Sve pod jednim krovom

AllForAC omogućava sve, od računovodstva, fakturisanja, obračuna poreza, upravljanja osnovnim sredstvima, narudžbi kupaca, narudžbi ponuđača usluga, putnih naloga, upravljanja servisnim uslugama, upravljanja prodavnicama rezervnih delova, upravljanja zalihama, do naprednih funkcija (analitika, izveštaji i kontrolne table).

02

Kako pronaći optimalno rešenje

AllForAC sarađuje sa svim glavnim Microsoft proizvodima kao što su: Microsoft Dynamics NAV / BC - najbolji globalni ERP sistem, Microsoft Dynamics CRM - jedan od najrasprostranjenijih CRM sistema, Microsoft Power BI - tehnološki napredni sistem za pregled poslovanja, Microsoft SharePoint - upravljanje poslovnom dokumentacijom na nivou kompanije i sistem za upravljanje sadržajem i mnogim drugim Microsoft alatima.

03

Višenamenska upotreba

Programe možete koristiti za upravljanje svim svojim aktivnostima: podrška za odvoz auta, upravljanje poslovnim vozilima, upravljano članstvo, podrška tehničkom pregledu, proces punude asistence na putu… Svi procesi, koji se sprovode u određenim postupcima, pokriveni su u jednoj aplikaciji, čime se smanjuje održavanje većeg broja platformi.

04

Izuzetna fleksibilnost

Kao što važi za ceo Dynamics Navision ili po novom nazvan Dynamics Business Central, pomoću dodatka AllForAC, korisnik može prilagoditi prikaz podataka na ekranu u skladu sa onim što koristi i treba, što mu znatno olakšava rad sa proizvodom.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«