Kompletno rešenje za vaš posao

01

Aktivnosti odlaganja otpada

Ovaj sklop pruža podršku korisnicima na lokacijama za prikupljanje I samim kontejnerima. Omogućuje potpuno i fleksibilno planiranje samog odvoza, na taj način postižući optimizaciju logističkih ruta i posledično olakšavajući rad zaposlenima, štedeći istovremeno na neracionalnom gubitku vremena transporta. Za zaključak, možemo u potpunosti automatizovati izveštaje i automatske obračune.

02

Energija 

Na Business Solution-u smo pri pripremi proizvoda AllForUtillity, zakupili sve dobre prakse iz branše energetske industrije i tako pripremili sistem, koji pokriva kompletno upravljanje toplanama, plinskim stanicama i daljinskim grejanjem. Istovremeno, omogućili su podršku optimalnog procesa proizvodnje i distribucije toplote.

03

Aktivnosti odlaganja otpada

Ovaj sklop pruža podršku korisnicima na lokacijama za prikupljanje I samim kontejnerima. Omogućuje potpuno i fleksibilno planiranje samog odvoza, na taj način postižući optimizaciju logističkih ruta i posledično olakšavajući rad zaposlenima, štedeći istovremeno na neracionalnom gubitku vremena transporta. Za zaključak, možemo u potpunosti automatizovati izveštaje i automatske obračune.

04

Održavanje javnih površina

Sistem omogućava održavanje površina u potpunosti. Samo nekoliko primera: skupljanje kanti, košenje trave, čišćenje puteva i održavanje režima puta. Naravno, sistem AllForUtillity pruža podporu još sa optimalnim planiranjem zaposlenih, vozila i svih alata koji su uključeni.

05

Građevinska delatnost

Za svaku gradjevinsku situaciju sistem omogućava kreiranje ponuda i obračuna, bez obzira na složenost samog projekta. Istovremeno, ona pokriva sveobuhvatnu podršku za izvodjenje planiranja radnika, vozila, gradjevinskih mašina i alata.

06

Pogrebna aktivnost

Pogrebna aktivnost je jedna od aktivnosti koju većina većih komunalnih preduzeća obavlja i iz tog razloga, funkcionalnost kao podpora pri subvencijama, samoj evidenciji i zahtevima znatno olakšava rad sa birokratijom. Pored podpore za smrtovnice, ugovore za grobove i naplatu najma grobnih mesta, sam sistem u potpunosti automatizuje postupak obračuna.

07

Cvećarske usluge

Cvećarska rešenja pokrivaju celokupno poslovanje cvećarskih usluga od maloprodaje, koja pruža podršku artiklima koji se sastavljau, kao što je izrada buketa, kompletna podrška radu blagajne za različite stilove plaćanja, pa sve do optimizacije rada sa bar kodama.

08

Upravljanje zgradama

Upravljanje planovima održavanja i potrebnim radovima po pojedinačnim ili grupnim građevinskim blokovima, samo je jedan deo funkcionalnosti proizvoda AllForUtillity. Pored povezivanja s računovodskim delom, sistem povezuje podatke koji se odnose na obnovu zgrada do obračuna i podele troškova.

09

Nadogradnja standardnog finansijskog dela

Microsoft Dynamics Navision, koji je nedavno preimenovan u Microsoft Dynamics Business Central, pruža mnogo više od standardnog finansijskog dela. Nakon uočavanja potreba korisnika i naše intervencije u proizvod, sistem pokriva sve zahteve branše Utillity.

AllForUtility in prikaz usklajenosti podatkov. AllForUtility in prikaz večnamenske uporabe rešitve. AllForUtility vse rešitve na enem mestu. AllForUtility izjemna prilagoljivost. AllForUtility in prikaz večnamenske uporabe rešitve.
Ohišje belega MacBook računalnika.

Zašto AllForUtility

Pređite na proizvod, koji pokriva sva područja u organizaciji sa kojima poslujete. Kvalitet i pouzdanost rešenja i vrhunska informaciona tehnologija podržavaju celokupni poslovni proces.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«