Zašto

01

Personalizacija sa čvrstim jezgrom

Samo se rad i izgled programa podesi prema zahtevima i potrebama korisnika. Ovim, kompanija u svakom trenutku dobija sve nove i poboljšane funkcionalnosti, bez obzira na standardne objekte iz prethodnog poslovnog paketa. Na ovaj način je održavanje i prilagodjavanje zakonskim zahtevima brzo i efikasno, bez posebnih dodataka i troškova.

02

Intuitivan izgled

Pristup svim informacijama, vezanim za jednog zaposlenog, moguć je sa jednog mesta. Npr. na kartici zaposlenog vidimo broj takmičenja na koje se pojedinac prijavio. Svi detalji se mogu dobiti jednim klikom. Linijska podokna vam omogućavaju da brz pregled složenih informacija, koje se odnose na trenutni status zaposlenog.

03

Zapošljavanje

Bez obzira da li zapošljavate u kompaniji ili izvan nje, izuzetno je važno pronaći odgovarajuće kandidate za slobodno radno mesto. Pronalaženje odgovarajućih kandidata za novi radni odnos jedan je od najzahtevnijih zadataka odeljenja za ljudske resurse.

04

Modularni dizajn

Samostalna aplikacija za evidenciju ljudskih resursa u okviru rešenja Microsoft Dynamics Navision, modularno je rešenje za efikasno nadgledanje evidencije zaposlenih, nadzor povezanih troškova, pronalazak novih kadrova i poboljšanje produktivnosti rada.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«