Jedno rešenje za ceo posao

01

Istinski sveobuhvatno rešenje za vaš posao

Na jednom mestu dobijate sve, što je potrebno za uspešan posao u vašoj delatnosti. Pratite prodaju, kupovinu, finansije, materijalno poslovanje, proizvodnju, usluge, ljudske resurse, projekte i marketing. Upravljate kupcima i dobavljačima i optimalno obavljate interne procese. Ovo vas čini nezamjenjivom karikom u lancu vrednosti.

02

Ne samo poslovni informacioni sistem

Povećavate efikasnost osnovnih poslovnih procesa, integrišući poslovne aplikacije sa aplikacijama za ličnu produktivnost i saradnju Office 365 Outlook, Excel, Teams ...). Korišćenjem CRM mogućnosti Dynamic 365 postavljate poluge za savremeno upravljanje odnosima sa klijentima i izgradnju partnerstava, čime ćete poboljšati svoje performanse.

03

Povezani procesi - brže poslovanje i manje grešaka

Kompletan set integrisanih mogućnosti, garancija je za nesmetan rad poslovnih procesa bez prekida i višestrukog unošenja podataka. Podaci se unose samo jednom, a informacije iz različitih delova sistema su odmah dostupne svima. Automatizmi smanjuju količinu rutinskih administrativnih poslova, tako da možete više da se fokusirate na aktivnosti u kojima stvarate vrednost.

04

Pokretljivo radno okruženje

Planirate i pratite realizaciju od lanca snabdevanja do proizvodnje i realizacije usluga na terenu. Pravovremeno otkrivate nepravilnosti i osiguravate isporuku kupcima u skladu sa dogovorenom cenom i očekivanim kvalitetom. Upotrebom različitih mobilnih uređaja i moći izvršavanja zadataka, u bilo koje vreme i bilo gde, možete povećati produktivnost zaposlenih.

05

Uvek u toku sa izmenama

Uprkos stalnim promenama u organizaciji i procesima, pravovremeno odgovarate na ono što se dešava u vašem poslovnom okruženju. Povezivanjem sa aplikacijama kao što su Power BI, PowerApps i Flow, kreirate protočne i fleksibilne tokove rada, koji se poklapaju sa procesima i poslovnim modelom vaše organizacije.

Ohišje belega MacBook računalnika.

Zašto Business Central

Ako želite da napravite korak napred i jeste jedna od malih ili srednjih kompanija, Dynamics 365 Business Central je pravo rešenje za vas. Proizvod pokriva sve primarne operativne funkcije u kompaniji, od finansija i kadrovske službe do skladišnog poslovanja i nabavne logistike.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«