Šta sve dobijate sa Dynamics 365 for Customer Engagement

Omogućite klijentima da biraju kanale za komunikaciju, uočite kupce u realnom vremenu na osnovu istorije interakcija, dajte svojim agentima sveobuhvatan pregled putovanja vaših klijenata, omogućite mušterijama da se odmah uključe kroz sobe za ćaskanje i tehnologiju Chatbota

01

Omogućite brzu i prilagođenu uslugu

Vodite agente prema pravim akcijama kroz automatizovane vodiče, sa 360-stepenim pogledom tretirajte svakog kupca kao VIP kupca, izbegavajte probleme sa uslugom i podrškom preko prediktivne nege, olakšajte pronalaženje odgovora kroz samoposlužene usluge i zajednice i inteligentno ciljajte slučajeve sa bilo kojeg kanala do pravog agenta

02

Učite iz svake interakcije

Analizirajte operacije kontakt centra i interakcije agenata, kako biste poboljšali saradnju sa klijentima, brzo angažovali nove agente i uz put ih informisali o novim funkcijama i poznatim dobrim praksama, uz prilagođeno učenje u aplikacijama, optimizirali nivo osoblja i dodeljivali resurse, anketirali i merili povratne informacije nakon svakog pruženog servisa za poboljšanje nivoa usluge

03

Inovacije pomoću AI uvida u interakcije

Obezbedite bolju korisničku uslugu pomoću virtuelnog agenta Dynamics 365, omogućite profesionalcima za korisničku podršku, da stvaraju i poboljšavaju ChatBot-e, olakšajte donošenje odluka, koje poboljšavaju zadovoljstvo kupaca i produktivnost radne snage, oslanjajući se na podatke putem uvida u Dynamics 365 Customer Service Insights

04

Omogućite povezanu podršku

S Microsoft Dynamics 365 for Customer Service, dobite najbolje prakse u vođenju savremenim upravljanjem odnosa sa klijentima, koje mi u Business Solutions-u usklađujemo sa specifičnostima vašeg poslovanja i tržišta. Mi vam pomažemo, da postanete poželjan partner tokom čitavog životnog ciklusa klijenta

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«