Šta sve dobijate sa Dynamics 365 za marketing

Poboljšajte svoju prepoznatljivost, razlikujte slučajne prolaznike od potencijalnih kupaca, uočite ih, strankama držite stranu za vreme cele saradnje.

01

Stvorite i negujte potencijale stranke

Personalizujte i negujte iskustvo stranke i dovedite ja na put, pripremajući marketinški sadržaj na osnovu dosadašnjeg angažmana, upravljajte sa multi-channel i omni-channel kampanjama koristeći marketinšku automatizaciju, marketing putem e-pošte, odredjene internet stranice, integraciju SMS-a, telefonske pozive i kanale po meri, prilagodite posete web stranicama prema prethodnim posetama, pojednostavite upravljanje svim vrstama dogadjaja sa portalom za prijavu i registraciju na dogadjaje, organizacijom sastanaka i predavača i poboljšanom logistikom mesta sa QR kodovima i listama čekanja

02

Uskladite prodaju i marketing

Stvorite povezani uvid u podatke o svojim klijentima, tako što delite jedinstven izvor podataka o klijentima, pratite potencijalne stranke na njihovom putu kroz marketinški proces i omogućite davanje prioriteta kroz različite modele ocenjivanja potencijala, premestite potencijale kroz levak prodaje sa mogućnošću dodavanja kontakata u marketinške kampanje putem odobrenja, povećajte efikasnost jednostavnim postavljanjem i pregledom marketinških kampanja kroz kalendare, vremenske rokove i aktivnosti, uspešno zaključite više mogućnosti sa celovitim pristupom do stranke

03

Donosite pametnije odluke

Pridobijte uvid u marketing pomoću uvida u realnom vremenu, unapred pripremljenim pregledima i prilagodjenim nadzornim pločama, usredsredite prioritete ciljajući na pravu publiku kroz dinamičku segmentaciju, modele za procenu potencijala i veštačku inteligenciju (AI), poboljšajte angažovanje na društvenim medijima kreiranim i rasporedjenim objavama na društvenim mrežama i steknite uvid u društvena i mrežna znanja uz pomoć Dinamics 365 Market Insights-a, anketirajte stranke putem anketa na internetu kako biste bolje razumeli potrebe stranaka

04

Tržite moderno i iskoristite moderne marketinške mogućnosti

Uz pomoć Microsoft Dynamics 365 za marketing stičete najbolju praksu u upravljanju savremenim marketingom, koju mi u Business Solutions-u uskladjujemo sa specifičnostima vašeg poslovanja i tržišta. Mi vam pomažemo, da postanete poželjan partner tokom celog ciklusa putovanja i životnog ciklusa kupaca.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«