Poboljšajte upravljanje dokumentima

01

Bolja kontrola i sljedivost poslovne dokumentacije

Power DMS je moderan dokumentacioni sistem koji omogućava lako i efikasno upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima. Sistem omogućava snimanje dokumenata, prepoznavanje sadržaja dokumenta (OCR), skladištenje dokumenata u različitim formatima i pregled kao i verziju dokumenata.

02

Napredna tehnologija i fleksibilnost

Sistem je zasnovan na Microsoft SharePoint tehnologiji i pravilno je integrisan sa svim potrebnim poslovnim procesima u Microsoft Dynamics NAV informacionom sistemu. Podržani su brojni tokovi dokumenata, različiti tokovi rada (workflow), likvidacija dokumenata na više nivoa i napredna pretraga sadržaja dokumenta.

03

Veza sa spoljnim arhivama

Svi se dokumenti mogu bezbedno čuvati u spoljnim e-arhivama, poput Pošte Slovenije, čime se eliminiše potreba za fizičkim skladištenjem dokumentacije. Na ovaj način postižemo najviši nivo bezbednosti pristupa dokumentima, kojima pristupaju samo ovlašćena lica.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«