ERP na ručnim uređajima u skladištu

01

Produžena ruka skladišta

Power WMS je integrisan na ručnim uređajima sa fizičkim skenerom barkoda i Android sistemom, pružajući korisnicima prilagođeno korisničko iskustvo u upravljanju podacima i funkcijama ERP sistema Microsoft Dynamics NAV.

02

Glavne funkcionalnosti

Rešenje obuhvata sledeće poslovne procese u skladištu: puštanje iz skladišta, skladištenje, kretanja unutar skladišta, preuzimanje proizvoda, priprema za proizvodnju, skladišni inventar i popis osnovnih sredstava. U svim gore navedenim poslovnim procesima, sistem takođe optimizuje upravljanje izvođačem kroz skladište na osnovu unapred definisane logike, tako da je izvođač što više pokretljiv.

03

Tehnički opseg

Android aplikacija koja je instalirana na ručnim uređajima, takođe nudi vezu sa štampačem (bluetooth, wi-fi), koja se može koristiti za momentalno štampanje nalepnica prilikom kupovine paketa. Rešenje je prilagodljivo različitim ručnim uređajima, primer moguće primene je tablet sa bežičnim skenerom barkoda, koji je postavljen na viljuškaru.

Priče o uspehu

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rešenje nam omogućava objedinjeno upravljanje prodajnim prilikama i efikasno upravljanje prodajnim levkom. Nastavljanmo izgradnju sistema implementacijom drugih poslovnih oblasti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoft CRM rešenje omogućava nam efikasno i pregledno poslovanje sa klijentima. Toplo ga preporučujem..«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i Magento online prodavnice, dobili smo efikasan alat za prodaju u našem preduzeću. Integracija sa Dynamics NAV poslovnim informacionim sitemom radi savršeno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i kompletan pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci, koji pre nisu bili procesuirani, postali su vredna informacija za nadgledanje posla i donošenje ispravnih poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Upotreba Power BI nam omogućava brz i efikasnan pregled nad prodajom, nabavkama, zalihama, itd. Implementacijom smo dobili pregled nad celokupnim poslovanjem, i istovremeno, Power IB nam omogućava jednostavan kontakt sa kupcima i snabdevačima.«