AllForTeam HRM

Omogućite svojim zaposlenima da napreduju

Održite zaposlene motivisanima, obrazovanima u njihovoj oblasti i spremnima za postizanje ciljeva u kompaniji. Omogućite zaposlenima da izraze svoje mišljenje, ocene i poboljšanja, koja preduzeću omogućavaju kadrovsku i poslovnu rast.

Prednosti

Neka vaši zaposleni rastu zajedno sa vašom organizacijom

Svaki zaposleni ima svoj profil, u kojem su zabeleženi svi podaci, veštine, obrazovanje, znanje i želje u vezi sa obrazovanjem i dodatnim znanjem koje organizacija pruža. Platforma takođe omogućava jednostavan pregled i prikaz, ko je na godišnjem odmoru ili odsutan zbog bolesti.

Zaposleni se mogu prijaviti na obuke koje predlažete ili pohađati obuke, koje će proširiti njihovo znanje na drugim radnim područjima. Zaposleni takođe mogu sami predložiti obuke i kurseve putem interfejsa. Takođe, imate pregled ostvarenih ciljeva pri obuci za svakog pojedinca i koje obuke još treba da završe ili da li su uspešno odgovorili na sva pitanja pri godišnjem razgovoru.

Optimizujte radne procese i eliminišite složene procese. Putem jednostavnog interfejsa možete podesiti proces "onboardinga", godišnjeg ili polugodišnjeg razgovora. U automatizovani proces uključite odgovorne osobe i automatski putem platforme pošaljite obaveštenja i pokrenite radne procedure potrebne za određeni zadatak ili proces.

Kroz analitiku i detaljnije podatke, koji su prikazani vizuelno i interaktivno, saznajte na kojim područjima su potrebne dodatne obuke i na taj način smanjite jaz u znanju, koji postoji u vašoj kompaniji. Imajte sveobuhvatan pregled o efikasnosti rada pojedinca, sa preciznim pregledom zabeleženih sati na projektima i zadacima.

Želite li da saznate više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rešitve

Sorodni produkti