Power Attendance

Zaštitite se od neovlašćenog pristupa

Power Attendance je sigurno, skalabilno i prilagodljivo rešenje za kontrolu pristupa. Otvoreni sistem visokog kvaliteta i velikih performansi za kontrolu pristupa, se zasniva na intuitivnom softveru i isprobanom hardveru. Kontrolom pristupa možete nadzirati sva vrata objekta na jednom mestu.

Prednosti

Imajte kontrolu nad svojim objektom

Power Attendance, kontrola pristupa, omogućava vam da imate kontrolu nad svim dešavanjima u zgradi ili poslovnom prostoru. Sistem vam omogućava pregled trenutnih dešavanja sa poslednjim informacijama, statusom mreže, otvorenim i zatvorenim vratima, izveštajima o greškama, brojem izlaza i ulaza, kao i drugim funkcijama. Sistem beleži sve događaje svakog pojedinačnog korisnika, čime se omogućava transparentan i jednostavan nadzor pristupa svim prostorijama.

Pomoću sistema za kontrolu pristupa, možete u realnom vremenu nadzirati i upravljati pravima pristupa korisnika, tako da sami odredite ko i kada može otvoriti određena vrata. Možete dodeliti pravo pristupa korisniku za duže vreme ili mu ga dodeliti samo tad kada je potrebno. Mogućnosti prilagođavanja su velike zbog odlične hardverske opreme. Pouzdanost rada je obezbeđena putem usluga u oblaku, do kojih možete pristupiti bilo gde i bilo kada.

Stambeni objekat, mala firma ili velika organizacija, rešenje je dostupno svim korisnicima koji žele siguran i kontrolisan pristup svojim stanovima, poslovnim prostorima, skladištima, poštanskim sandučićima ili ormarićima radnika. Sistem možete prilagoditi automatskim zaključavanjem i otključavanjem ili putem centrale pomoću softvera. Vrata ili rampe možete otvarati i putem SMS poruke, poziva ili aplikacije.

Prednost rešenja je integracija sa poslovno-informacionim sistemom Business Central, što ga čini potpuno uključenim u ceo poslovni i proizvodni proces kompanije. Pristupi su usklađeni u skladu sa ulogom i pravima u kompaniji ili konkretnom akcijom, na primer, dozvoljen pristup skladištu prilikom izdavanja radnog naloga, izlazak iz zgrade prilikom izdavanja putnog naloga, itd. Rešenje je rezultat sopstvenog razvoja i potpuno je prilagodljivo u skladu sa specifičnostima poslovanja kompanije.

Želite li da saznate više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rešitve

Sorodni produkti