Power MES

Sistem za praćenje proizvodnje

Sistemi MES (Manufacturing Execution System) prate, nadziru i optimizuju ključne aktivnosti u proizvodnom procesu, u realnom vremenu. Optimizacija može biti primenjena na sve aktivnosti, od izdavanja proizvodnog naloga do njegove realizacije. Na naprednom terminalu, koji je potpuno integrisan kako sa mašinskom opremom tako i sa ERP sistemom, zaposleni mogu pokrenuti proces rada u realnom vremenu jednim klikom, beležiti vremenske i količinske parametre, pratiti i optimizovati proizvodni proces.

Prednosti

Optimizujte procese u proizvodnji

Power MES alat je proširenje standardnog modula za proizvodnju unutar Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenja. Unutar poslovnog informacionog sistema preduzeća, možete planirati proizvodnju i otvoriti radne naloge, koji mogu biti dodeljeni određenom radniku na određenoj proizvodnoj ćeliji ili mogu biti dostupni svim radnicima.

Radnik se prijavljuje na terminalu putem kartice sa NFC tehnologijom, gde se prikazuju radni nalozi. Na taj način se beleži radno vreme, utrošeni materijal, proizvedena količina i zastoji u proizvodnji. Radnik može direktno unositi informacije u sistem u realnom vremenu, omogućavajući potpunu preglednost nad operativnim tokom proizvodnje.

Robustniji terminali su pogodniji za prostorije gde je prisutna prašina i prljavština. Terminali sa većim ekranima ili čak računari, su pogodni za čista proizvodna okruženja, gde radnici žele prikaz tehničke dokumentacije, planova, instrukcija, kontrolnih postupaka ili drugih dokumenata zajedno sa listom radnih naloga. Svi terminali rade na Android ili Windows uređajima, ili se koristi prilagođeni interfejs.

Power MES je deo sveobuhvatnog rešenja koje može uključivati i sistem za dokumentaciju. Pored radnih naloga, možete prikazivati i povezivati sve potrebne dokumente, koji se čuvaju i vode u vašem sistemu za dokumentaciju, što omogućava transparentan i jednostavan unos i pristup svim vrstama dokumentacije.

Planiranje rada
Mašinska dijagnostika i analiza
Snimanje i prikazivanje ključnih podataka
Integracija sa dokumentacijskim sistemom

Ključne prednosti

Proširenje standardnog proizvodnog modula Microsoft Dinamics 365 Business Central /Nav

Otvaranje radnih naloga u okviru ERP sistema

Namenski terminali i kartice sa NFC tehnologijom za registraciju radnika

Registracija i evidentiranje ključnih podataka

(radno vreme, korišćeni materijal, proizvedena količina, zastoji)

Mogućnost ručnog unosa informacija u sistem

Prikaz dijagnostike i analize stanja mašine

Povezivanje na dokument sistem - mogućnost prikaza svih vrsta dokumenata na terminalu

Želite li da saznate više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rešitve

Sorodni produkti