CRM – upravljanje odnosima s klijentima,

Povećajte zadovoljstvo klijentima, sprovedite efikasniji i ciljaniji marketing, poboljšajte prodaju.

Statistika kompanij koje koriste CRM rešenja

29 %

povećavaju prodaju

34 %

povećavanju produktivnost prodajnog tima

42 %

povećanja tačnost prodajnih prognoza

Prednosti

Zašto koristiti CRM rešenje?

Ukoliko želite poboljšati prodaju, ključno je da dobro upoznate klijenta i razumete kako razmišlja i deluje u svakoj fazi kupovnog puta. Dynamics CRM, vam pomaže da otkrijete preference vaših klijenata, gde su poslovne prilike, šta će se sa klijentom događati u budućnosti i šta morate uraditi, da bi ostali sa vama.

Dynamics CRM vam omogućava, da klijentu, na osnovu njihovog interesovanja, pravilno isporučite informacije o proizvodima i uslugama, kao i ponudu, koje će klijent odmah prihvatiti. To poboljšava konverziju i skraćuje prodajni ciklus, što doprinosi boljem planiranju prihoda od prodaje i očuvanju zdravog finansijskog toka.

Vaš odnos sa klijentima ne završava se prodajom, već tek počinje. Pomoću Dynamics CRM, možete ostati u kontaktu sa klijentima na način koji njima najviše odgovara. Tako sebi osigurajte, da će se klijenti redovno vraćati i sa njima izgradite vredan odnos, baziran na poverenju i lojalnosti.

Pomoću naprednih CRM rešenja, možete automatizovati procese za pripremu ponuda, zaključivanje ugovora, izradu radnih naloga i upravljanje troškovima. Takođe možete pratiti ostvarivanje marketinških i prodajnih ciljeva u realnom vremenu i jednostavno analizirati podatke i predviđati trendove.

Kompanije koje koriste CRM rešenja, u proseku povećavaju prodaju za 29%, produktivnost prodajnog tima za 34% i tačnost prodajnih prognoza za 42%.

Želite saznati više o CRM rešenjima?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Produkti

Optimizujte prodaju i marketing