Javne usluge

Napredno i prilagodljivo rešenje za javne usluge

Za javna preduzeća, koja se bave distribucijom energenata, komunalnim uslugama, upravljanjem zgrada, gradnjom i slično, ključan je pouzdan i napredan informacioni sistem, koji pruža podršku kako u administrativnim zadacima i obračunavanju usluga, uređenju i vođenju održavanja na terenu, tako i u upravljanju odnosa sa klijentima.

Prednosti

Napredno i prilagodljivo rešenje za javne usluge

Napredno sistemsko rešenje, poput AllForUtility, pruža celovitu podršku u pripremi ključnih administrativnih i finansijskih procesa, kao što su priprema ugovora, masovno izdavanje računa, obrada posebnih računa, čime olakšava i pojednostavljuje svakodnevni rad.

Korišćenjem jedinstvenog sistema, potreban je samo jednokratni unos podataka, čime postižete veću produktivnost i smanjujete mogućnost grešaka.

Korišćenjem jedinstvenog sistema, postižete usklađenost svih podataka i drugih analitičkih šifarnika i dobijate pojednostavljen uvid u sve podatke, s različitih mesta.

Pomoću rešenja allforutility, svojim korisnicima možete omogućiti da pristupe podacima o obračunima.

50% vodećih preduzeća, kaže da namerava ubrzati automatizaciju ponavljajućih zadataka u svojoj organizaciji.

Želite da saznate kako da digitalizujete javne usluge?

Prijavite se za besplatnu konsultaciju.
Naročite se

Produkti

Optimizujte svoje poslovanje