Tradicionalna prodaja

Posvetite se klijentima, a ne nepotrebnim procesima

Ključni uslov za uspešnu tradicionalnu prodaju su agilni i prilagodljivi prodavci, koji se brzo prilagođavaju okruženju, ali pre svega, koji imaju vreme i resurse da se u potpunosti posvete postojećim ili potencijalnim klijentima. Sa naprednim pametnim alatima, možete olakšati zaposlenima komunikaciju sa klijentima, pružiti im alat za efikasno vođenje kontakata i rasteretiti ih nepotrebnih procesa, kako bi se mogli koncentrisati isključivo na rad sa klijentima.

Prednosti

Prednosti digitalizacije prodajnih aktivnosti

Sa naprednim poslovnim informacijskim rešenjima, možete brže pristupiti ključnim poslovnim podacima i željama klijenata, te se brže odazivati na njihove potrebe i želje.

Kombinujte i automatizujte prodajne aktivnosti, od početnog istraživanja tržišta, pridobijanja i negovanja (potencijalnih) klijenata, do rešavanja reklamacija. Upravljajte željama i zahtevima klijenata na jednom mestu i osigurajte da ste uvek informirani.

Sa naprednim softverskim rešenjem, osigurajte da su vaše marketinške i prodajne aktivnosti uvek usklađene i da obe ekipe imaju pristup ključnim informacijama u realnom vremenu.

Specijalizovano rešenje za terensku prodaju, otvara potpuno novu dimenziju prodaje na terenu i omogućava prodavcima, da na terenu obave ključne aktivnosti, od pregleda cenovnika do pripreme ponuda.

E-pošta je skoro 40 puta efikasnija u pridobijanju novih klijenata nego Facebook ili Twitter.

Želite saznati kako digitalizovati prodajne aktivnosti?

Prijavite se za besplatno savetovanje
Prijavite se

Produkti

Optimizujte svoju prodaju