HRM - upravljanje ljudskim resursima

Stvorite moderno radno okruženje

Zaposleni su najveće bogatstvo preduzeća. Svaka kompanija, koja želi da uspe, gradi svoj uspeh na zaposlenima. 21. vek potpuno menja tradicionalne načine upravljanja zaposlenima i zahteva moderne pristupe i rešenja, kojima se mogu stvarati moderna radna mesta, koja odgovaraju kako promenljivom okruženju, tako i zahtevima novih radnika.

Prednosti

Koje su prednosti digitalnih rešenja?

Automatizacija i pametna upotreba softvera, pružaju mogućnost brzog donošenja odluka i prilagođavanja promenljivim poslovnim procesima i zakonskim zahtevima. Ubrzajte rutinske i administrativne postupke i lakše i efikasnije upravljajte zaposlenima.

Pomoću ugrađene analitike, steknite uvid u ključne kadrovske informacije i donosite bolje i promišljenije odluke o najvećoj vrednosti - svojim zaposlenima.

Dobijte sistem, koji je potpuno integrisan sa vašim poslovnim informacionim sistemom, ima kratko vreme odziva, brzo reaguje na zakonske promene i jednostavan je za upotrebu.

Pratite korišćenje radnog vremena na terenu, u proizvodnji i kancelariji, poboljšajte planiranje rada i pojednostavite sistem obračunavanja plata.

51% preduzeća je u poslednje tri godine modernizovalo svoj sistem za upravljanje ljudskim resursima pomoću digitalne tehnologije.

Želite li da saznate više o rešenjima za upravljanje ljudskim resursima?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Produkti

Digitalizujte svoje HR operacije