Power DMS

Unapredite upravljanje dokumentima

Power DMS je potpuno rešenje za upravljanje dokumentima, jer podržava sve poslovne procese u različitim industrijskim granama. Omogućava elektronsko snimanje dokumenata i  kontrolu nad radnim tokovima sa upravljanjem celokupnom dokumentacijom u preduzeću. Pruža brži protok dokumenata u preduzeću, smanjuje troškove rukovanja dokumentima i omogućava efikasan pristup dokumentima i informacijama u trenutku, kada su potrebni.

Prednosti

Digitalizujte poslovanje

Ulazne dokumente možete snimati skeniranjem, uz mogućnost prepoznavanja sadržaja pomoću OCR tehnologije. PDF dokumente možete jednostavno dodavati funkcijom "prevuci i spusti" ili direktno e-mail inboxa. Za dokumente, koji automatski dolaze u sistem, obezbeđena je integracija za prijem e-dokumenata.

Ceo sistem se zasniva na tehnologiji Microsoft SharePoint i primereno je integrisan sa svim neophodnim poslovnim procesima u informacionom sistemu Microsoft Dynamics 365 Business Central ili Navision. Podržani su razni formati, tokovi dokumenata, različiti radni tokovi, likvidacija dokumenata na više niovoa i napredno pretraživanje sadržaja dokumenata.

Svi dokumenti su sigurno smešteni u eksterne arhive putem Microsoft cloud servisa. Tako vam nije potrebno čuvati fizičke kopije dokumenata, brinuti o njihovoj bezbednosti i prouzrokovati dodatne troškove čuvanja. Dokumentima u elektronskom formatu mogu bilo kada i bilo gde, pristupiti samo osobe koje imaju dodeljen pristup. Kao skladište dokumenata možete koristiti i direktne baze podataka, prostor na disku ili spoljne SQL baze. Po potrebi, dokumenti se kopiraju i u sertifikovano e-skladište.

Dokumentni sistem je osnova za napredne integracije i elektronske razmene za e-račune, E2P (Electronic to Paper) i celokupno elektronsko poslovanje (e-narudžbenice, e-otpremnice). Dokumente iz DMS-a možete preko veza dodeljivati i prikazivati direktno u sistemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prikazivanjem slike dokumenta, na bilo kom dokumentu ili kodifikatoru, rešenje Power DMS postaje sveobuhvatno i potpuno integrisano rešenje i proširenje sistema.

Želite saznati više?

Prijavite se za besplatnu konsultaciju.
Prijavite se

Power DMS u preduzeću

Rešitve

Sorodni produkti