Microsoft Dynamics 365 Kadrovska evidencija

Efikasno praćenje vaših zaposlenih

Svaka kompanija treba efikasno vođenje informacija o zaposlenima, jer te informacije postaju sve važnije u upravljanju kompanijom, a zaposleni predstavljaju sve veću vrednost kompanije. Automatizacija i pametna upotreba softvera, omogućavaju brzo donošenje odluka i prilagođavanje promenljivim poslovnim procesima i zakonskim zahtevima.

Prednosti

Jednostavno, pametno, inovativno

Pristup svim informacijama, vezanim za zaposlenog, je moguć sa jednog mesta. Sve detalje možemo dobiti jednim klikom. Linijski paneli omogućavaju brz pregled kompleksnih informacija, povezanih sa trenutnim statusom zaposlenog.

Sama funkcionalnost i izgled programa se podešavaju prema zahtevima i željama korisnika. Na taj način dobijate nove i unapređene funkcionalnosti u bilo kom trenutku, bez obzira na standardne objekte ostalog poslovnog paketa. Održavanje i prilagođavanje zakonskim zahtevima je brzo i efikasno, bez posebnih dodataka i troškova.

Nije potrebno čekati završetak svih aktivnosti na platama i kadrovskoj evidenciji, pre uspostavljanja nove sistematizacije. Paralelno se kreiraju nova radna mesta i opremaju svim potrebnim parametrima (bodovi, opisi, dodaci, kompetencije, potrebna oprema...); radnici se raspoređuju na nova radna mesta; prave se novi ugovori ili aneksi. U bilo kom trenutku, može se svaka sistematizacija prebaciti kao primarna, čime se određuje koje informacije će biti relevantne za plate.

Imajte veću fleksibilnost u izveštavanju i izradi dokumenata. Na kartici zaposlenog, možete priložiti bilo koji dokument (ugovore, rešenja, skenirane dokumente...). Svi dokumenti se čuvaju unutar baze podataka i tako su na jednom mestu i uvek dostupni svima, koji imaju pristup tom delu kadrovske evidencije. Dokumenti se arhiviraju zajedno sa ostalim podacima i sigurni su od neovlašćenog pristupa, jer nisu direktno zapisani na tvrdom disku.

Želite li da saznate više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rešitve

Sorodni produkti