Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Vodite profitabilne projekte

Postignite prepoznatljivost, saradnju i agilnost potrebne za dostizanje uspeha u vašoj kompaniji, koja je fokusirana na projekte - od prilika do isplate i profita. Ojačajte svoj tim dodeljivanjem pravih zadataka pravim osobama. Tako ćete dobiti više novih kupaca i stvoriti stalne klijente.

Prednosti

Sarađujte bolje i brže

Uverite se da imate prave ljude na pravim projektima, sa uvidima u resurse, raspoređivanjem, upravljanjem i usklađivanjem individualnih veština svakog pojedinčno.

Dobijte više kupaca boljim upravljanjem ugovorima i preciznijim ponudama, prognozama, procenama i obimom projekata.

Upravljajte projektima sa ugrađenim sposobnostima Microsoft Project alata, uključujući Kanban pogled i Gantt dijagrame.

Podnesite, potvrdite i uskladite unose radnog vremena na projektu i troškove za brže naplaćivanje klijentima.

Želite saznati više o IoT rešenjima?

Prijavite se za besplatnu konsultaciju.
Prijavite se

Rešitve

Sorodni produkti