Terenski rad

Povećajte efikasnost terenskog rada

Optimizujte terenske usluge, poboljšajte efikasnost tehničkih timova i povećajte zadovoljstvo klijenata sa ugrađenim procesima, nadzorom sa udaljenosti i portalima za naručivanje terenskih usluga, kao i praćenjem statusa izvršenja.

Prednosti

Prednosti digitalizacije terenskog rada i prodaje

Sa naprednim tehnološkim rešenjima, bolje i efikasnije rasporedite rad timova na terenu - optimizujte raspored rada, pratite stanje zaliha i pratite događaje na terenu u realnom vremenu.

Otkrijte, dijagnostikujte i rešite probleme sa IoT tehnologijom, pre nego što klijenti otkriju da postoji problem. Automatski kreirajte i planirajte radne naloge i pošaljite na teren adekvatno osoblje, sa relevantnim podacima o klijentu.

Pružite klijentima pristup ključnim podacima, poput cena i ugovora, i omogućite im da prate lokacije tehničara i primaju obaveštenja o statusu usluga.

Zaposlenima na terenu pružite ključne informacije na mobilnim uređajima, kako bi mogli brzo i efikasno obavljati svoj posao. Omogućite im 360-stepenski pregled zahteva i istorije kupaca na jednom mestu, kao i jednostavan pristup radnim nalozima.

Do 2025 godine, složeni algoritmi i botovi bi trebali da budu zaduženi za naručivanje i raspoređivanje više od 60 procenata svih terenskih aktivnosti.

Želite saznati više o rešenjima za terenski rad?

Prijavite se za besplatno savetovanje.
Prijavite se

Produkti

Povećajte zadovoljstvo kupaca