Serverska oprema

Obavljajte posao bez prekida

Serveri i server sistemi su srce svakog informacionog sistema. Svaki server je po meri napravljeno rešenje, prilagođeno vašim specifičnim potrebama. Imajte server koji će vam pružati miran i siguran rad i postavite infrastrukturu, koja podržava rast i razvoj.

Prednosti

Postavite infrastrukturu, koja podržava rast i razvoj

Postavljanje server sistema se vrši u skladu sa vašim zahtevima i na osnovu hardvera i softvera, koji su specifični za vaše preduzeće ili industriju.

U slučaju migracije vaših postojećih sistema na nove ili druge sisteme, prenos se vrši stručno i sigurno. Pregled trenutnog stanja i upoznavanje sa željama klijenta je samo početak.

Centralizovano mesto kontrole i upravljanja sistemom, omogućava nam potpunu kontrolu i upravljanje server sistemom. Brz protok informacija i neometano funkcionisanje su od ključnog značaja.

Serveri rade na operativnom sistemu Microsoft Windows Server, koji pruža potpunu kompatibilnost sa aplikativnim programima Microsoft Exchange, SharePoint i alatima Microsoft 365, koji su kompatibilni sa Azure cloud sistemom.

Želite li da saznate više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Naručite se

Rešitve

Sorodni produkti