Elektro Gorenjska

Izboljšan uvid u poslovanje slovenačkog operatora prenosne mreže

Elektro Gorenjska, d. d., je kompanija za distribuciju električne energije, koja snabdeva više od 87.000 potrošača na području od preko 2.000 km2, u severozapadnom delu Slovenije. Kompanija konstantno radi na poboljšanju svojih usluga, istovremeno smanjujući troškove i povećavajući efikasnost poslovanja. S tim ciljem, 2014. godine su započeli projekat zamene postojećeg poslovno-informacionog sistema. U saradnji sa kompanijom Business Solutions, implementirali su informaciono rešenje Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, koje danas pruža sveobuhvatnu i centralizovanu podršku poslovanju, sa određenim prilagođavanjima za specifičnosti njihove industrije. Implementacijom rešenja Microsoft Dynamics NAV, kompanija je smanjila troškove održavanja informacionog sistema i poboljšala svoju reaktivnost i prilagodljivost, jer sada mnogo brže može pružiti informacionu podršku eventualnim promenama u poslovnim procesima.

Izazov

Želja za napretkom

Kompanija Elektro Gorenjska je 2014. godine ostvarila prihod od 89,9 miliona evra i neto dobit od 5,5 miliona evra. Cilj kompanije je postati najbolji prodavac energije u Sloveniji, koji stavlja kupca u centar poslovanja i istovremeno optimizuje svoje poslovanje, kako bi efikasno pružala usluge. Kompanija konstantno radi na smanjenju troškova i obezbeđivanju efikasnijeg poslovanja. Sa tim ciljem su 2014. godine pokrenuli projekat zamene postojećeg informacionog sistema koji je, zbog zastarelosti i distribucije, predstavljao visoke troškove održavanja. "Takođe smo želeli da obezbedimo centralizaciju informacija u kompaniji i implementiramo informaciono rešenje, prilagođeno poslovnim procesima", objasnio je Dominik Ovniček, rukovodilac informatičkog sektora.

Ti glavni ciljevi su nas vodili pri odluci o novom rešenju, koje smo odabrali putem javnog tendera. Elektro Gorenjska je bila obavezna da izabere rešenje putem javnog tendera, nakon čega su, na osnovu ponuda, odabrali kompaniju Business Solutions d.o.o. sa svetski priznatim poslovno-informacionim rešenjem Microsoft Dynamics NAV.

Rešenje

Prilagođavanje sistema poslovnom modelu

U kompaniji Elektro Gorenjska su ocenili, da Microsoft Dynamics NAV pruža odgovarajuću usaglašenost sa slovenačkim računovodstvenim standardima (ponuđač već više od 15 godina pruža slovenačku i širu lokalizaciju) i specifičnim zahtevima distributerske kompanije električne energije. Takođe ih je ubedila mogućnost brze implementacije rešenja. U saradnji sa kompanijom Business Solutions, koja je lokalizovala rešenje, implementirana je verzija Dynamics NAV 2013 R2 za 70 simultanih korisnika. Rešenje je instalirano na sopstvenoj serverskoj infrastrukturi Elektro Gorenjske. Baza podataka za poslovno-informacioni sistem je Microsoft SQL Server. Projekat implementacije rešenja je započet juna 2014. godine, a rešenje je pušteno u produkciju već 1. januara 2015. Konačno rešenje kombinuje kako podrazumevana programska rešenja, tako i specifična rešenja kompanije Business Solutions, koja odražavaju potrebe elektro-distributerske kompanije.

"Morali smo napraviti više prilagođavanja za specifične zahteve kompanije", objasnio je Aljoša Gruden, Business Solutions. "Razvili smo namenske module za tehničke podatke i građevinsku delatnost. Takođe smo uspostavili vođenje bilansa po organizacionim jedinicama i podržali specifičnosti pri vođenju osnovnih sredstava."

Sa novim rešenjem, relativno brzo možemo prilagoditi informacionu podršku, kada dođe do promene u poslovnom procesu. Takođe, informaciono rešenje olakšava uticaj na promene u poslovnim procesima, što nam obezbeđuje bolju kontrolu i veću prilagodljivost.

Mag. Dominik Ovniček, rukovodilac informatičkog sektora

Rezultati

Povećana efikasnost poslovanja

Elektro Gorenjska sada koristi mnoge prednosti, uključujući smanjene troškove i povećanu efikasnost poslovanja. "Uz nešto veće troškove, koji su potrebni za podršku svim specifičnim zahtevima, očekujemo da će se investicija u poslovno-informacioni sistem isplatiti u roku od dve godine", objasnio je Ovniček. Zamena informacionog sistema Microsoft Dynamics NAV, omogućila je kompaniji da pruži istu informacionu podršku za sve poslovne procese, pri čemu su određeni procesi sada jednostavniji. Važna prednost je integracija sa sistemom za dokumentaciju, što rezultira većom produktivnošću i poboljšanom odzivnošću kompanije. U novom informacionom sistemu, bilo je potrebno izvršiti i brojne integracije sa pozadinskim sistemima.

 

Tako smo uspešno integrisali Microsoft Dynamics NAV sa sistemom za dokumentaciju, sistemom za obračun električne energije, sistemom za životni ciklus potrošača i GIS sistemom za prikaz podataka o električnoj mreži. Microsoft Dynamics NAV se pokazao kao veoma dobro poveziva aplikacija sa "web services" i C# tehnologijom. Microsoft Dynamics NAV omogućava centralizaciju poslovnog rešenja za celu kompaniju i omogućava bolju prilagodljivost poslovanja. "Sa novim rešenjem, relativno brzo možemo prilagoditi informacionu podršku, kada dođe do promene u poslovnom procesu", objasnio je Ovniček. "Takođe, informaciono rešenje nam olakšava uticaj na promene u poslovnim procesima, što nam obezbeđuje bolju kontrolu i veću prilagodljivost."

Zaključek

Šta smo dobili sa unifikovanim sistemom

U budućnosti, Elektro Gorenjska namerava da dodatno integriše rešenje Microsoft Dynamics NAV sa spoljnim sistemima, kao i da poboljša automatizaciju i optimizaciju sprovođenja poslovnih procesa u kompaniji. Takođe planiraju razvoj dodatnih modula, kako bi pokrili funkcionalnosti, koje trenutno pokrivaju interno razvijene aplikacije.